Šta je to toksokarioza?

Toksokarioza (toksokaroza, toksokarijaza, toksokara) - Oboljenje dosta rašireno, ali se ne dijagnosticira pod tim imenom, već prema simptomima koji se ispoljavaju. Npr. nekoga često boli glava pa se kaže "ima glavobolju". Toksokariozu izazivaju larve okruglih crva askaridnih nematoda, koje se naseljavaju po raznim tkivima i organima. Poznate su dve vrste pseća (Toxocara canis) i mačija (Toxocara cati) toksokara. Psi i mačke su glavni domaćini odraslog parazita, kao i divlje životinje iz njihovih rodova, u njima se one razmnožavaju. Čovek je privremeni domaćin u kome se iz jaja razviju larve, koje ne odrastaju u odrasle jedinke.

Ljudi se zaraze njihovim jajima, jer ih u prirodi ima mnogo u zemljištu (iz izmeta pasa i mačaka), u prašini u vazduhu, ili na svežim namirnicama ubranih sa zemlje. Organizam čoveka je pogrešna adresa za njih, jer se odrasli parazit može razviti samo kod životinja, ali se zato u čoveku iz tih jaja u crevima razvijaju larve koje potom prelaze u krvotok i naseljavaju bilo koji organ ili tkivo. Najčešće su to: mozak, oči, pluća jetra i srce. Parazit u stanju larve moze ostati čak i godinama, ukoliko se ili sam organizam sa njima ne izbori ili ne primeni adekvatan tretman za njihovo čišćenje. U latentnom stanju mirovanja larve obrazuju sitne granulome u tkivima u centru kojih izumiru ćelije domaćina.

To što se ne razvijaju u odrasle parazite je glavna prepreka za njenu dijagnozu. Teško je direktno otkriti larve toksokarioze u organizmu.

Opis tkivnih parazita čoveka uradjen od strane Laboratorije za parazitologiju i mikologiju, Instituta za mikrobiologiju i imunologiju. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Klasifikacija najrasprostranjenijih parazita, slike, opis, dimenzije: http://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/index.html

Toksokarioza neprimetno leži u pozadini mnogih oboljenja!

Izvori toksokarioze

toksokarioza Izvor zaraze toksokariozom za ljude najčešće su psi i mačke koji su primarni domaćini parazita, u kome oni odrastaju i polažu jaja. Ona se zatim putem izmeta izbacuju u spoljašnju sredinu. Njihova dlaka takodje sadrži jaja koja se putem dodira dalje prenose. Najveći izvor zaraze su dečija igrališta, pesak koji su praktično javni WC za pse i mačke.

Toksokara Dovoljno je da se malo dete poigra u pesku a zatim stavi prst u nos ili usta, i zaraza je tu. Pitanje je samo koliko je jaja parazita ušlo u organizam i kako će se imuni sistem sa njima izboriti. Prema podacima raznih autora u Rusiji npr. zaraženost dece je 40-50%!

Ako se fekalije pasa i mačaka sa gradskih ulica ne čiste, one se osuše, a zatim vetar podigne prašinu. Ljudi a pogotovo deca to udišu - neprimetna zaraza koju niko ne može da izbegne. Mala deca su najpodložnija zarazi jer su im usta i nos bliza zemlji, gde je i koncentracija prašine u vazduhu veća.

Rizične grupe podložne zarazi toksokariozom:

 • deca 3-5 godina,
 • vlasnici kućnih ljubimaca - psa i mačaka,
 • veterinari,
 • radnici u pansionima pasa i mačaka,
 • prodavci povrća,
 • radnici na imanjima,
 • lovci, koji idu u lov sa psima.

Putevi zaraze toksokariozom

Osnovni izvori zaraze za ljude su:
 • zagadjenost zemljišta jajima toksokare,
 • kontakt sa zemljištom,
 • dlaka životinja,
 • zagadjenost prehrambenih proizvoda,
 • zaražena voda,
 • nedovoljno termički obradjeno meso (kokošije, golubovi, svinje, divljač,...) kod kojih takodje ide proces migracije larvi, posle ulaska jaja sa hranom u organizam
 • prljave, neoprane ruke.

Zaraza je moguća u toku cele godine.

razvojni ciklus toksokare

pojavni oblik postojanja, simptomi toksokarioze u organizmu

Zaraza čoveka nastupa kada do creva stignu jaja toksokarioze. Ukoliko ih na tom putu ne uništi žuč, u proksimalnom delu tankog creva iz jaja se izlegnu larve toksokarioze. One, zatim prolaze kroz sluzukožu creva u krvotok i tako stižu u jetru u desnu polovinu srca.

Prelazeći u plućnu arteriju, larve toksokarioze nastavljaju migraciju i preko kapilara prelaze u plućnu venu i stižu u levu polovinu srca odakle se raznose po celom organizmu. Ukoliko ih imuni elementi u krvi i tkivima ne unište, tada dolazi do njihovog nastanjivanja. Tamo gde larve fizički ne mogu da prolaze kroz tanke krvne sudove i kapilare (dijametra manjeg od 0,020mm) stvaraju krvavo klupko (granulom) i zadržavaju se pretežno u:

 • jetri,
 • plućima,
 • srcu,
 • bubrezima,
 • pankreasu,
 • mozgu,
 • očima pa i u drugim organima i tkivima.

Larve toksokarioze ostaju žive veoma dugo (mesecima pa i godinama!) One prelaze u neki vid hibernacije, a kada se pojave povoljni uslovi, obično pri padu imuniteta, granulomi pucaju, larve se aktiviraju i nastavljaju dalju migraciju.

 • Larve toksokarioze u organizmu čoveka mogu da opstanu i do 10 godina.
 • Odrasli paraziti nastanjuju se u crevima domaćina. Creva čoveka im ne pogoduju, najpovoljniji domaćini su im psi i mačke.
 • Srednja dužina života odraslog parazita je 4 meseca, a maksimalna 6.
 • Ženka toksokarioze izbacuje i više od 200.000 jaja u toku 24 časa, koja se putem fekalija životinje izbacuju u prirodnu sredinu. Eto zašto ih toliko ima svuda oko nas.
 • Vreme sazrevanja jaja zavisi od temperature i vlažnosti sredine. U zemljštu ona zadržavaju sposobnost razvijanja veoma dug period vremena, i stoga su infektivna.
 • Larve u privremenom domaćinu izazivaju psihičke promene. Npr. ispitivanja su pokazala da se zaraženi miš ne boji mačke! Razlog - kada ga mačka pojede one dospevaju u glavnog domaćina gde se mogu razvijati u odraslog parazita a zatim dalje razmnožavati. Ima indicija da isti efekat mogu izazvati i na ljudima, jačajući nervozu, nemogućnost samokontole, sklonosti agresiji, hrabrosti, smelosti i smanjenju obazrivosti.
 • Razlog takvog delovanja je jasan: smena domaćina, jer ako sporedni domaćin ugine, velika je verovatnoća da će biti pojeden od strane glavnog domaćina, i parazit je postigao cilj - da se razvije i dalje razmnoži.
 • Postoje indicije da su mnoga samoubistva i ubistva, bez odredjenog motiva, upravo posledica delovanja parazita koji "vapi" za slobodom tj. smenom domaćina.

Simptomi zaraze toksokariozom

 • Toksokariozu karakteriše teški i dugotrajan recidivni period (od nekoliko meseci do nekoliko godina), što je povezano sa periodičnom pojavom migracije njenih larvi po organizmu.
 • Kliničke pojave zavise od intenziteta infekcije, količine larvi u dotičnim organima, stepena imune reakcije organizma.
 • Zavisno od dominantnih simptoma dijagnosticira se kožna, visceralna, neurološka i očna toksokarioza.

Kod kožne toksokarioze ispoljavaju se:

 • razne alergijske reakcije na koži u vidu crvenila i svraba,
 • koprivnjača,
 • otoci,
 • ekcemi, naročito prilikom migracije larvi.

Visceralna toksokarioza se razvija usled zaraze velikim brojem larvi, i javlja se češće kod dece nego odraslih.

Osnovni simptomi toksokarioze su:

 • povratna (rekurentna) groznica,
 • plućni sindrom (suvi kašalj, česti napadi noćnog kašlja),
 • gušenje kratak dah, asmatičko disanje sa cijanozom, grebanje u grlu, kašalj,
 • uvećana pluća,
 • abdominalni sindrom (bol i nadutost stomaka, mučnina, ponekad povraćanje, proliv),
 • limfadenopatija (uvećanje limfnih čvorova),
 • eozonofilija (pojava eozonofila u krvi),
 • blago povišena temperatura - do 37.5 stepeni,
 • hipergamaglobulinemija (povečan nivo gamaglobulina u krvi).
 • nadustost i bolovi u stomaku,
 • glavobolja.

U jednom ispitivanju u Njujorku se pokazalo da deca inficirana toksokariozom imaju znatno odstupanje od zdrave dece po mnogim neuropsihološkim testovima. Kod zaražene dece smanjene su motorne kongitivne funkcije.

Prilikom migracije larvi u mozak, javljaju se razne neurološke tegobe u vidu promene ponašanja kao što su:

 • hiperaktivnost,
 • teškoće pri čitanju,
 • poremećena pažnja.

Očna toksokarioza Javlja se kod zaraze organizma minimalnom količinom larvi. Oboljenje teče od nekoliko meseci do nekoliko godina. Klinička oboljenja se javljaju u vidu:

 • stabizam (kose oči),
 • slabljenje vida,
 • leikokorija (mačije oko),
 • apsces sočiva,
 • optički neuritis (upala vidnog živca),
 • keratitis (upala rožnjače oka).

Praktično skoro uvek toksokariozom se zarazi samo jedno oko.

Posledice toksokarioze

 • prilikom migracije kroz organizam, larve oštećuju tkiva uzrokuju krvarenja, nekroze (prerana smrt ćelije), upale.
 • Larve iako uginu uspeju da nanesu štetu.
 • Povreda očnog nerva može dovesti do slepila na jednom oku.

Kod visceralne toksokarioze moguć je razvoj teške pneumonije, a ako se jave i druge zaraze dolazi do letalnog ishoda.

Kod toksokarioze često se javljaju mnogobrojni granulomi u bilo kom organu ili tkivu:

 • jetri,
 • plućima,
 • pankresu,
 • srcu,
 • limfnim čvorovima,
 • mozgu,
 • kod nekroze u centru zone, odumire tkivo.

Dijagnostika toksokarioze

Teško je pronaći larve toksokarioze! Uspeh njihove identifikacije pri histološkim testovima je dosta redak.

 • Zato su glavni metodi u dijagnostici imunoločki, tj. prema imunoj reakciji organizma koji pri infekciji stvara antitela.
 • Pri kliničkim pojavama oboljenja, dijagnosticiranjem antitoksokarioznih antitela utvrdjuje se postojanje infekcije toksokariozom, tj. postojanje larvi u organizmu.
 • Ko ima pse ili je u tesnom kontaktu sa njima - ima i visok rizik zaraze toksokariozom, tj. permanentno je izlozen toj opasnosti. U slučaju oslabljenog imuniteta, npr. virusnih infekcija, gripa, bakterijskih i bilo kojih drugih oboljenja - rizik invazije toksokarioze je veoma visok.
 • Dijagnostika očne toksokarioze je veoma složena, jer se tada specifična antitela u krvi ne javljaju ili im je nivo veoma nizak. Količina eozonofila je obično normalna ili malo povišena. Ponekad je moguće pri oftamološkom pregledu, pronaći larve u oblasti očnog nerva ili makularnoj oblasti.

Preventiva toksokarioze

 • Prati ruke posle kontakta sa zemljom ili životinjama,
 • Ne stavljati ruke u usta, nos, oču, uši kada ste u kontaktu sa zemljom ili životinjama,
 • Detaljna obrada zelenog povrća, voća i drugih namirnica koje mogu sadržati čestice zemlje ili bile u kontaktu sa životinjama.
 • Jaja toksokarioze kao i drugih parazita pokrivena su lepljivom materijom, koja ne dozvoljava da se lako otklone od površine na kojoj se nalaze. Zato ih je teško u potpunosti udaljiti sa zelenila, povrća, voća, obuće. To je moguće primenom specijalnih sredstava ili zelenilo držati u rastvoru sodebikarbone najmanje 40 minuta. Pod dejstvom vode, jaja se odlepljuju. Tada treba proprati sa nekoliko voda.
 • Važna mera je redovnan pregled svojih mačaka i psa i njihov tretnam protiv parazita i glista.

Gde je rešenje kod toksokarioze

Medicina propisuje l ečenje toksokarioze lekovima : albendazol, menbendazol (vermoks), medamin. Ovi lekovi suefikasni u odnosu na larve toksokare u fazi migracije ali nedovoljno efikasni kod larvi u stanju granuloma u tkivima i organima, tako da oboljenje ostane "neizlečeno". Problem je što svi ovi lekovi imaju jaka neželjena dejstva na organizam, pogotovo jetru, tako da se posle primene i oslobadjanja od toksokarioze mogu javit druga oboljenja. Narušavaju imunitet, a organizam je i dalje neprestano izložen spoljašnjim infekcijama.

Neželjena dejstva koja izazivaju navedeni hemijski lekovi su:

 • sindrom intoksikacije,
 • mučnina,
 • povraćanje,
 • proliv,
 • bolovi u stomaku,
 • alergijske reakcije,
 • poremećaj sastava krvi, neuroločke tegobe.

Detaljnije o tome vidi se na sledećem linku o lekovima.

Najbolje rešenje kombinovana primena biljnih preparata

Prednost treba dati korišćenju biljnih antipatazitnih programa (Gelmostop) ili kombinaciji programa i navedenih lekova. Medjutim vidan rezultat će biti samo kada su larve u fazi migracije! Jer su one tada na udaru unetih aktivnih komponenti i imunog sistema organizma. Kako lekovi ne jačaju imunitet nije preporučljivo samo njihovo korišćenje, stoga je prioritet korišćenje programa Gelmostop, koji pored uništavanja parazita ima i ulogu jačanja imunog sistema (u osnovi dovodjenja u normalu pH faktora unutrašnje sredine - homeostaze).

Značajan efekat, posebno kada larve toksokare nisu u migraciji, dobija se primenom procedure "talasanja plazme" za vreme prijema antiparazitnog programa. Navedena procedura nije agresivna i zasniva se na odredjemom načinu ishrane.

Ruski generalni antiparazitni program Gelmostop Gelmostop univerzalni ruski antiparazitni program za čišćenje organizma i detoksikaciju

Paraziti - skriveni patogeni faktor u organizmu

Šta su to paraziti i kakva je opasnost od njih
Antivirus program kod epidemija gripa i virusa
Paraziti dovode lekare u zabludu
Način prodiranja parazita u organizam
Paraziti i spoljni izgled zaraženog čoveka

Analize i dijagnostične procedure

Autotestiranje - na osnovu osnovnih simptoma
Analiza žive kapi krvi
Biorezonancna dijagnostika celog organizma
Kvantna informo dijagnostika i terapija

Ruski antiparazitni programi

Antiparazitski biljni program Gelmostop (za odrasle)
Preventiva od parazita. Gliste kod dece (gelmostop-mini)
Čišćenje limfe biljnim preparatima
Šta kažu LEKARI o parazitima i programu "Gelmostop"
Povećanje efikasnosti programa Gelmostop
Klinička ispitivanja programa Gelmostop

Najčešći paraziti u organizmu

Toksoplazma - čovekov doživotni saputnik i neprijatelj
Toksokarioza - skrivena infekcija koja lezi u osnovi mnogih oboljenja
Enterobioza (Enterobius vermicularis) - mala dečija glista

Ishrana i - fabrika jetra

Kako se vari hrana
Masna jetra - zaista masna ili nešto drugo
Pravilna ishrana - zdrav i kvalitetan život
Starenje i način ishrane
"Kisele" i "alkalne" namirnice
Neželjena dejstva hemijskih lekova protiv parazita

O oboljenjima

Šta je to - bolest, a šta oboljenje?
Šta su hronična oboljenja
Kada je lečenje bezuspešno

O zdravlju i imunom sistemu

Kako čovek sam sebi narušava zdravlje
Da li vakcine i lekovi zaista IZLEČE čoveka?
Šta je to - IMUNITET kako ga održati?
Limfni sistem - "kanalizacija organizma"

Čistoća organizma i higijena spoljne sredine

Lična higijena prirodnim sredstvima

Neka osnovna oboljenja

Sprečavanje pojave kamena u bubregu
Hemoroidi su parazitarnog porekla, kako ih se osloboditi
Kako protiv onkoloških oboljenja i raka
Karakterne crte, ponašanje- oboljenje. Kakva je veza?

Neki pristupi rešavanja čistoće organizma

Korisne informacije

Kako se pripremiti za trudnoću
Kako pomoći svom organizmu - prosto i jednostavno a mnogo znači
Zdrav način života - šta je to?
Šta treba činiti kada na praznicima preteramo u jelu i piću?
Delotvornost i primena eteričnih ulja
Voda je izvor života - šta ona znači za organizam
Video materijali o parazitima u organizmu

Primena Gelmostop iskustvo Ane Bogdanović

Ispovest korisnika antiparazitarnih preparata Gelmostop.


pH faktor homeostaze, njegov značaj objavljen u časopisu "Ruski doktor" - autor dr Jelisaveta Očeredko.


Samo ona znanja koja pomažu da se živi, su prava znanja, ostalo je informacioni otpad.
Sajt je edukativnog karaktera, nudi alternativni pristup očuvanju zdravlja. Nije zamena zvaničnoj medicini. Svako ima pravo na život i izbor kako ga čuvati i produžiti.
Važno je koliko znaš, još važnije kako koristiš ono što znaš

Bez odobrenja autora zabranjeno je kopiranje i objavljivanje sadržaja na drugim sajtovima.

Created 2010-2023 | 3.230.173.188 | Danas posetilaca: 242 | viđeno: 729 stranica